Εκτύπωση

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τεχνικού φακέλου, έτσι ώστε αφού ο ανελκυστήρας υποβληθεί σε τεχνική επιθεώρηση από ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, να αποκτήσει άδεια λειτουργίας, βιβλιάριο παρακολούθησης και να καταχωρηθεί στο μητρώο ανελκυστήρων, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/2008).